התרחבות

פתיחות אדירה לחיים, תחושה שאין גבולות. התנועה על גבי הקנווס אינה מוגבלת על ידי המסגרת.