זרימה

הזרימה המתרחשת בפנים, בין אם רגועה או סוערת, היא אחת עם היד המשאירה משיכות של צבע על פני הציור.