כוחות מנוגדים

חוויה פנימית של קיום כוחות מנוגדים, איכויות שונות של משיכות המכחול חושפות את המפגש ביניהם.