עוד

ציורים נוספים שנוצרו מתוך חוויות שונות של תחושת הרגע