פעילות טקטונית

תחושה אינטנסיבית של שינוי נחווית במעמקים, התוצאה עדיין לא ידועה אבל התהליך המטלטל נחשף על גבי הקנווס