האמנות שלי

האמנות שלי מבטאת שינוי ותנועה כפי שהם נחווים בגוף ברגע נתון והיא תולדה של מיקוד תשומת הלב בתחושה שמתפתחת בתוכי בצורתה הגולמית והמופשטת. במהלך השנים הפך הציור לערוץ המאפשר לי לחדור עמוק יותר לתוך ההוויה הרגעית ומתוך כך נהיה לגשר בין העולם הפנימי לחיצוני.

התרחשויות פנימיות, הנחוות על ידי כתנועה וצבע, מקבלות ביטוי ישיר המתחיל מהגוף וממשיך משם למברשת הצבע ולקנווס. באופן זה  התמונה הפנימית מתהווה ומשתקפת בציור. לכל ציור נתיב התפתחות משלו: הציורים לעולם אינם מתוכננים מראש אלא מתפתחים מתוך נאמנות וקשב להווה.

האמנות שלי קשורה למהלך חיי. לימודי הבודהיזם ותרגול מדיטציה הדגישו עבורי את החשיבות שבמודעות לרגע ולחוויית השינוי הבלתי פוסק, טאי צ'י וריקוד פיתחו בי קשב לגוף ולתנועה שבו. לימודי פסיכולוגיה יונגיאנית סיפקו התבוננות לעומק התופעות הנפשיות שבתוכי ואת היכולת להכיל ניגודים המצויים בחוויה האנושית. כל אלה באים לידי ביטוי בהתהוות הציורים.

מודעות לתחושות המתעוררות במעמקים חושפת את קיומם של כוחות מנוגדים אשר מוכלים על הקנווס. שקיפויות של צבע מגלות רבדים של תנועה פנימית והשינוי הבלתי פוסק מועבר על ידי משיכות המכחול. הצבע הנבחר ומידת האינטנסיביות שלו משקפים את ההוויה בה אני נמצאת באותו רגע והלבן מאפשר אוויר ומרחב להתחלות חדשות.         
לרב אני מציירת כשהקנווס פרוס על הקרקע, דבר המאפשר גישה והתבוננות מכיוונים שונים. כתוצאה מכך כל כיוון חושף את הציור הגמור באפן שונה.

התרחשויות פנימיות, הנחוות על ידי כתנועה וצבע, מקבלות ביטוי ישיר המתחיל מהגוף וממשיך משם למברשת הצבע ולקנווס. באופן זה  התמונה הפנימית מתהווה ומשתקפת בציור.