עבודות נבחרות

branches, 2014, Acrylic on canvas, 110x120 cm.