עבודות נבחרות

meeting point, 2017, Acrylic on canvas, 80x70 cm.